URTARRILEKO PLENOA: Intervienen los parados y los vecinos de Larreineta pero “no se recoge en acta”

(abajo en castellano)

Osteguneko plenoko gaiordenak ez zuen punturik eta beraz udal gobernuak laster amaitu zituen egitekoak. Honen ondoren eta gainontzeko alderdien galdera-erreguak gora behera herriko langabetuen eta Larreinetako auzokideen interbentzioak izan ziren bileran nabarmenenak. Hala ere, oraingoan ere, herritarren iritziak ez ziren aktan jasoak izan, auzotarrek hitz egin zutenerako idazkariak utzia baitzuen batzar aretoa. Hauek izan ziren plenoan aipatutako gaiak:

1-Udal gobernua asteartean elkartuko da garraio sailarekin funikularrari buruz hitzegiteko (BILDU)

BILDUko zinegotziek azaroan onartu zen funikularraren gaineko mozioaren tramitazioa zein egoeratan dagoen galdetu zuten. Gainera gogoratu zuten BILDUk proposamena egin zuela urte hasieran funikularreko txartelari egindako prezio igoera bertan behera uzteko. Udal gobernuak (PNV) galderari erantzunez adierazi zuen oso zaila egiten ari zaiela EuskoTreneko ordezkariekin harremanetan jartzea. Horregatik astearterako Eusko Jaurlaritzako garraio sailarekin bilera bat lortu dutela azaldu zuten.

2-Udaletxeak 6 hilabeterako egingo dituen kontratuen berri langabetuen asanbladak izan duen (PSOE)

Pilar Soutok (PSOE) galdetu zuen ia udaletxeak datorren hastetik eta 6 hilabetetarako egingo dituen kontratuen berri langabetuen asanbladari eman dion. Enplegu zinegotziak erantzun zuen esanez herriko garapen agentziaren bidez kudeatzen direla kontratazioak eta esan zuen Lantegi Batuak enpresa izango dela 6 hilabeterako herriko 22 pertsona kontratatuko zituenak. Egingo diren lanak mendiko bide bazterrak eta errekak garbitzea izango dela. Amaitzeko gaineratu zuen langabetuen zentsua berriztu beharra dagoela horrelakoetan pertsona gehiago kontratatzeko, hola edo hala ez zion zuzenki galderari erantzun.

3-Otsailean aztertuko da mendialdeko errepideetan ganadua erregulatzeko proposamena (BILDU)

BILDUko zinegotziek galdetu zuten abenduan aurkeztu zuten proposamenarekin udal gobernuak zer egiteko asmoa duen. Aldi berean salatu zuen bi hilabeteko epea pasatu dela eta gaia oraindik ez dela batzorde batean ere tratatu. Gainera La Arboledako 15 herritarrek ganaduarentzat zelaiak egokitzeko eskari bat sartu dutela ere azaldu zuen gaia udaletxean aztertzeko premia adieraziz. Alkateak azaldu zuen gaia aztertzeko asmoa dutela eta datorren hilabetean batzordean aztertzeko konpormisoa hartu zuen.

4- PSOEk izozteen kontrako batzordean parte hartu nahi du.

PSOEk adierazi zuen BILDUk proposatu eta udaletxeak martxan jarri duen izotzaren aurkako prozeduran metodologia partehartzailea izan zedin adostu zela. Hori horrela izanik salatu zuen prentsaren bidez izan dutela udala auzo elkarteetako ordezkariekin elkartu den berria eta bilera horietan parte hartu nahi luketela azaldu zuten.

Aldi berean BILDUk azaldu zuen izozteen aurkako prozeduran azaltzen zela auzoetan herritarrei irekitako bilerak deituko zirela eta galdetu zuen ia horiek egiteko asmorik zegoen. PNVko ordezkariek baiezkoa eman zuten.

5-Udalak ez dio Larreinetako auzo elkarteak azaroaren 9an sartu zuen eskari bati erantzun.

Larreinetako auzo elkarteak bi gai nagusi azaldu zituen:

1-Funikularreko tarifen igoera gehiegizkoa zela azaldu zuen eta funikularra garraiobide ekologiko, sustengarri eta eraginkor bezala definitu. Azkenik udaletxeari astearteko bileran garraio sailari Larreineta, Barrionuevo eta La Arboledako biztanleentzako tarifa berezitua eskatzeko proposatu zuten (Bulneseko funikularreko tarifa residentearen antzera).

2-Azaroaren 9an eskari bat erregistratu zutela adierazi zuen auzo elkarteko presidenteak, bertan eskaria egiten zuten Larreinetako auzo elkarteko egoitzan suelo antideslizante jartzeko, haurrentzako filmeak jartzen dituztenerako argitasunaren aurkako kortinak eta beheko kristaletako leihoetan segurtasun barroteak. Udalak ez du erantzun, hala ere alkateak eskari horren berri ez zuela azaldu du, koadernoan apuntatu eta ernatzungo diela esan.

6-Udalaren hitz politak ez doaz ekintzekin bat (Langabetuen Asanblada)

Langabetuen asanbladaren salaketa ere bi arlotan izan zen:

1-Batetik galdetu zuten udalak egingo dituen 22 kontratazio horietan sartzeko baldintzak zeintzuk ziren, informazio nahasi eta kontrajarria eman baitiete. Enplegu zinegotziak azaldu zuen hiru zirela bete beharreko baldintzak (1)Langabezia EZ kobratzea, (2) 18-30 urte bitartean izatea, eta (3)Oinarrizko errenta kobratzen egotea. Langabetuen asanbladako kideek hala ere adierazi zuten jakin bazekitela kontratatutako jendearen artean bazegoela baldintza horiek betetzen ez zuen jenderik. Gainera salatu zuten ia zergatik deitu zieten haietako askori udal garapen agentziatik curruculuma eramateko jakinik baldintzak ez zituztela betetzen.

2-Bigarrenik salatu zuten udaletik ez dela asanbladarekin garbi jokatzen. Obra bat dagoen bakoitzean udaletik hitz politak izaten direla, herriko langabetu batzuk hartuko dituztela lanean, baina azkenean denbora pasa eta ez dutela herriko inor lanean hartzen.

Udalak ez du herritarren interbentziorik aktan jasotzen

Alderdietako ordezkariak ixiltzen direnean presaka alde egiten du idazkariak plenotik eta herritarren iritziak, ideiak, proposamenak ez dira aktan jasotzen. Egoera benetan kontraesankorra gertatzen da partehartzearen beharra gero eta zabalagoa den garaietan. Gizartea, elkartez, pertsonez, iritzi askotako jendez osatuta dago, ez dugu guztiok berdin pentsatzen. Are gehiago, ez dugu guztiok bozkatu dugun alderdiek bezala gauza guztietan pentsatzen. Herritarrak eta elkarteetako ordezkariak pleno osoa zain egoten gara hitza hartu ahal izateko. Hasieratik egon ohi gara plenoan eta alderdien proposamen eta jokoen ikusle gara,  batzuen eta besteen mozioak eta iritziak entzuten ditugu, interesgarriak batzutan eta haien arteko hika mika eta antzerkiak bestetan. Baina guztia amaitu eta guk hitza har dezakegunean gure hitza ez da aktan jasotzen. Alkateak esaten du berak bere urrezko kuadernoan hartzen duela herritarrek esaten dutena. XXI.mendean ordea ez da aski alkatearen kuadernoa, bada garaia udal erregistroetan herritarren proposamen eta iritziak jaso eta gordetzeko. Bada garaia instituzioak ireki eta gizartearen beharretara egokitzeko. Badugu garaia.

CRÓNICA del PLENO de ENERO

El pleno del pasado jueves se caracterizó por las sendas intervenciones realizadas por los representantes de la Asamblea de Parados del pueblo así como de la Asociación de Vecinos de Larreineta (AAVV Larreineta). Puesto que el orden del día no presentaba puntos a tratar, el equipo de gobierno acabo rápido su tarea y se dedico a responder a las solicitudes y preguntas de los demás grupos y de los asistentes al pleno. Cabe destacar que como es habitual las intervenciones de los vecinos y vecinas no se recogieron en acta, una muestra mas del avismo existente entre un funcionamiento institucional rígido que premia formulas delegacionistas y una la ciudadanía que reclama de herramientas que se adecuen a sus necesidades para la intervención y participación directa en la vida municipal. De cualquier modo este es el relato de lo ocurrido:

1-El equipo de gobierno se reunirá con el departamento de transporte para tratar sobre el futuro del funikular. (BILDU)

Los concejales de BILDU realizaron la primera intervención perguntando sobre el estado en que se encuentra la tramitación de los compromisos adquiridos para la defensa del funikular en el pleno de noviembre. Además añadieron que a principios de mes habían registrado una propuesta para solicitar a EuskoTren la suspensión del incremento aplicado sobre las tarifas del funikular , una propuesta que no se ha tratado en comisón y preguntaron sobre ello. El equipo de gobierno respondio que estan teniendo dificultades para concitar una reunión con EuskoTren y que por contra habían conseguido una reunión con la consejería de  transporte para este martes. La portavoz indicó que tomaban el compromiso de tratar el tema del incremento de las tarifas en la reunión.

2-Pregunta sobre si se le ha comunicado a la asamblea de parados la intención de realizar contrataciones para trabajos de desbroce, limpieza de caminos y ríos (PSOE).

Pilar Souto (PSOE) preguntó sobre si se le ha comunicado a la asamblea de parados la próxima contratación para 6 meses de personas para labores de desbroce y limpieza de caminos y cauces de ríos. El concejal de empleo respondió especificando que primera semana de febrero se realizará la contratación de 22 personas para 6 meses, indicando que la contratación de esas personas se realiza mediante la agencia de desarrollo local y que los contratos los realizará la empresa Lantegi Batuak. Desde el PSOE insistieron sobre la pregunta y el concejal de empleo finalizó indicando que se ha sido necesario renovar el censo de parados del municipio.

3-La propuesta sobre el ganado en la carretera de la zona alta se comenzará a tratar en febrero (BILDU)

BILDU interpeló al equipo de gobierno sobre la intención de tratar o no la propuesta registrada en diciembre sobre el ganado en las carreteras de la zona alta. Los concejales de BILDU denunciaron a su vez la demora que sufren algunos temas en el ayuntamiento puesto que todavía la propuesta no ha sido tratada en ninguna comisión. Finalmente justificaron la premura de tratar la propuesta en una solicitud registrada por 15 vecinos de La Arboleda solicitando la regulación de pastos y apertura de nuevos. El alcalde respondió diciendo que tienen intención de tratar el tema y tomó el compromiso para comenzar tratar la propuesta en febrero.

4-PSOE quiere participar en los foros para prevenir las heladas.

Tras indicar que en la propuesta realizada por BILDU y aprobada por consenso de todos los grupos en comisión se especificaba una metodología participativa para establecer un protocolo de actuación contra las heladas, el PSOE denunció la falta de transparencia del gobierno municipal en el asunto. El PSOE denunció no haber tenido constancia de las reuniones realizadas por el equipo de gobierno con las asociaciones de vecinos de la zona alta y declaró haber tenido conomiento de ellas a traves de la prensa. A su vez solicitó estar presente en dichas reuniones en caso de que se sucedan.

Por su parte BILDU argumentó que en el procediemiento aprobado por todos los grupos se especificaba la realización de 2 foros de participación ciudadana donde los vecinos y vecinas indicarían sus opiniones y problemas mas inmediatos al respecto. BILDU preguntó por la intención o no de realizar estos foros. El equipo de gobierno respondio que se mantiene la metodología y que se realizarían en próximas fechas.

5-El ayuntamiento no responde a una solicitud de la AAVV de Larreineta del 9 de noviembre.

La AAVV de Larreineta realizó la exposición de 2 temas:

1-Por un lado revindicaron la conservación del funikular como transporte sostenible, ecológico y eficaz que cohesiona el pueblo y explicaron la problemática que genera para los vecinos de la zona alta la abusiba subida de precios sobre las tarifas del funikular.  Como posible solución al problema invitaron al equipo de gobierno para la reunión con los responsables de transporte proponer la creación de la tarifa residente (como sucede en el funicular de Bulnes).

2-Por otro lado el presidente de la asociación expuso como no han recibido respuesta del ayuntamiento de una solicitud registrada el 9 de noviembre. Una solicitud en la que se pedía poner suelo anti deslizante en la planta baja de la antigua escuela, dotar de cortinas anti-luminosidad a las ventanas (para proyectar cine infantil) y aumentar la seguridad del local colocando barrotes en las ventanas de la planta baja. El alcalde dijo no haber tenido constancia de ella, apunto el suceso en el cuaderno y tomo el compromiso a responder.

6-La asamblea de parados dice que las palabras no se corresponden con lo hechos.

Los miembros de la asamblea de parados también intervinieron en dos sentidos:

1-Solicitaron aclaración sobre las condiciones para la contratación de operarios para la limpieza y desbroce promovida por el ayuntamiento puesto que la información de la que disponían era controvertida y cotradictoria. El concejal de empleo explicó que eran tres las condiciones a cumplir: (1) NO estar cobrando la prestación del paro, (2) tener entre 18-30 años, (3) estar cobrando la renta básica. A lo que los miembros de la asamblea respondieron que conocían de que se estaban dando contrataciones a personas que no cumplian esos requisitos pero decidieron contrastar la información y dejar el debate para mas adelante.

2-“El ayuntamiento no ayuda lo suficiente a los parados”: La asamblea de parados intenta promover el trabajo por sus medios, cuando empieza un obra en Trapagaran la asamblea se pone en contacto con la contrata que lo realiza para intentar que cojan a parados del pueblo mientras dura la obra. En este proceso el ayuntamiento puede ayudar, apoyando a la asamblea y mediando con la constructora. Desde la asamblea se quejan de que las palabras del ayuntamiento siempre son buenas, “que en tal obra cogeran a uno del pueblo…” sin embargo luego pasa el tiempo y no contratan a nadie.

El ayuntamiento no registra las intervenciones de los vecinos en las actas

Esta podría ser la moraleja de un pleno en el que la intervención de las asociaciones tuvo un peso muy representativo con respecto a su contenido total y en el que una vez mas se obvió la opinión de los y las vecinas del  pueblo. La estructura de los plenos se puede resumir en 3 partes y el transcurso de los ellos suele ser el siguiente: (1) primero se tratan los puntos del orden del día que se debaten y se votan, (2) a continuación se desarrolla el turno de los ruegos y preguntas de los partidos políticos que estan en la oposición y (3) finalmente llega el turno de los vecinos. Pero resulta que al llegar la palabra de los vecinos la secretaria ya ha recogido los papeles y se ha ido.

El alcalde dice que el apunta las solicitudes e intervenciones de los vecinos en su cuaderno, pero eso no es suficiente. La democracia no la entendemos como algo acabado e inamovible, la democracia tiene que ser un proceso evolutivo y dinámico que debe adecuarse a las necesidades de la sociedad de cada tiempo. El ayuntamiento tiene que dotarse de herramientas que en vez de dificultar faciliten a los vecinos la participación para conseguir el fin ultimo de la democracia que tendría que ser la implicación y el empoderamiento máximo de los vecinos sobre los asuntos que les afectan. Ya es hora de avanzar en esa línea, ya es hora.

Leave a Reply

Your email address will not be published.