MARTXOKO PLENOA: Se aprueban los presupuestos municipales y bloquean la propuesta sobre el ganado.

(abajo en castellano)

Martxoko plenoa pisutsua izan zen.  Garrantzizkoak diren hainbat neurri onartu ziren eta izan zen eztabaida eta kalapitarik ere. Greba orokorrarekin ez kointziditzeko,  plenoaren data egun bat aurreratu egin zen BILDUk eskatuta eta asteazkenez burutu zen. Batetik BILDU eta PNVren botoekin udaleko dokumentu garrantzitsuena diren aurrekontuak onartu ziren 2012rako udaletik garatuko diren proiektu eta egitasmoak definituz. Bestetik PNVk goiko auzoetako ganaduzale eta auzokideekin BILDUk aurkezturiko proposamena blokeatzen jarraitu zuen. Martxoaren 28ko plenoa horrela garatu zen:

1- Udal instalazioak garbitzeko zerbitzua lehiaketara.

Udal gobernuak bere instalazioak garbitzeko zerbitzua lehiaketara ateratzeko proposamena egin zuen. BILDU proposamen honen aurka azaldu zen, adierazi zuen horrelako lanak egiteko enpresa pribatuak kontratatzeak askotan lan baldintza txarrak ekartzen dizkiela langileei, diru publikoa esku publikoetan gelditzearen alde egin zuen eta horretarako egokiena udal zerbitzuak udalak berak gestionatzea zela adierazi. Proposamena PNV eta PSOEren aldeko botoekin atera zen aurrera.

2-Parkotxa-Ustión inguruko lurrak diputazioari utziko zaizkio paisaia errekuperatzeko..

Parkotxa inguruko lurrak udaletxearenak dira, kontua da burdin meatoki ingurua izateagatik naturak eraldaketa handia jasan zuela eta oraindik ere oso egoera txarrean daudela. Horretarako proposatzen zen lur sail horiek Diputazioaren esku uztea bertan eragin eta paisaiaren errekuperazioa ahalbidetzeko. Alderdi guztiek aldeko jarrera azaldu zuten eta proposamena aho batez onartua gelditu zen.

3-Udal aurrekontuak onartu dira BILDU eta PNVren botoekin eta PSOEren abstentzioarekin.

BILDU eta PNVren botoekin 2010.urtetik blokeatuta zeuden aurrekontuak onartu ziren. BILDUk negoziazioen bidez aurrekontuetan sarturiko hainbat lorpen nabarmendu zituen: (1) auzoetarako onarturiko partidak (La Arboledan, Larreinetan, Ugarten eta Elgeron), (2) kultur arloan enpresa pribatuen menpe dauden partidak bajatzea eta kultur elkarteek kudeatzen dituztenak igotzea (auzoetako jaiak), (3) babes sozialeko laguntzak mantentzea eta (4) euskara arloan hobekuntzak egitea.

Honez gain BILDUk adierazi zuen Trapagaranen inoiz egin diren aurrekontu argienak direla eta aldaketa hori gauzatzeko negoziazioetan egin duen indar handia. Aurrekontu hauetan lehen EZ bezala partida guztiak zehatz mehatz definituta agertzen direla. Horrela edozein herritar edo elkartek udal diruaganako kontrola egin ahal izango du hemendik aurrera.

Azkenik BILDUk azaldu zuen orain arte egon diren aurrekontuen argitasuna eta barneko hainbat gai hobetu badira ere, ez dela hori bere egiteko metodologia. BILDUk AURREKONTU PARTEHARTZAILE metodologiaren alde egiten du, diru publikoaren kudeaketan zuzenki herritarrak inplikatuz, hala ere egindako hobekuntzak eta lortutako aldaketak baloratuz baiezko botoa ematea erabakia zuela bere asanbladak.

PSOEk adierazi zuen aurrekontu onak iruditzen zaizkiola onartutakoak. Hala ere azaldu zuten haiek eginiko 2 emendakin ez zirela onartu (UNEDi laguntza ematea eta herriko plazak estaltzeko 1.000.000Є baliatzea) eta ondorioz abstenitu egingo zela. Horrela aurrekontuak onartuta gelditu dira BILDU eta PNVren botoekin eta PSOEren abstentzioarekin.

4-Ganaduaren inguruko proposamena blokeatzen jarraitzen du PNVk.

Aurrekontuak onartu ondoren, ganaduaren gaineko proposamena mahaigaineratu zuen BILDUk urgentzia bidez. BILDUko zinegotziek adierazi zuten batzordean gertaturiko blokeoak eraman dituela urgentzia bidez plenora proposamena eramatera. PNVko ziengotziak berehala erantzun zuen esanez jadanik gai horrekin ertzaintza, diptuazioa eta nekazaritza sailarekin lanean ari direla eta ez duela merezi aurrera jarraitzeak. PSOEren izenean alkate ohiak erantzun zuen esanez proposamenaren hainbat punturekin bat zetozela, beste batzuek ordea diputazioaren ardura zirela.  Azkenik gaia idazkariak moztu zuen esanez ez zela hori plenoko gaia eta ez zuela bozkatzea onesten plenoan bozkatu beharreko gaiak deklarazio instituzionalak eta beste instituzioei egin beharreko eskariak direla soilik argudiatuta.

BILDUko zinegotziek ezadostasuna azaldu zuten eta gaia jasaten ari den blokeoa salatu. Beste udaletxeetan legearen irakurketa askoz irekiagoa egiten dutela azaldu zuten. Azpimarratu zuten goiko aldeko errepideetako ganaduaren auzia ganaduzale eta auzo elkarteekin elkarlanean soilik konponduko dela eta horren aldeko dinamikak garatzeko konpromezua hartu zuten. Besterik gabe horrela amaitu zen martxoko plenoa.

INFO+: Udaletxeko aurrekontuen dokumentu ofiziala osorik

CRÓNICA del PLENO de MARZO

El pleno de Marzo se hizo largo, presentó puntos de debate y tuvo gran importancia en cuanto a que se aprobaron los presupuestos municipales que llevaban bloqueados desde 2010. La singularidad del pleno la marcó el adelantar la sesión un día a solicitud de BILDU para que no coincidiese con la jornada de huelga general del 29M. Y el punto discrepante lo marcó el bloqueo que se esta imponiendo sobre la propuesta del ganado en las carreteras de la zona alta presentada por BILDU en el mes de diciembre. El pleno se desarrolló de la siguiente manera :

1-Sale a concurso “el servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias municipales”.

El equipo de gobierno presentó la propuesta para sacar a concurso. BILDU se posicionó en contra de la propuesta argumentando estar en contra de pasar dinero publico a manos privadas y abogando por una gestión publica de los servicios municipales que garantice los derechos de los trabajadores. Los concejales de BILDU defendieron así mismo la soberanía municipal sobre los recursos y servicios que genera envéz de cederlos a empresas privadas. La propuesta se aprobó con los votos a favor de PNV y PSOE.

2-Se ceden los terrenos de alrededor del Parkotxa a la Diputación para su recuperación paisajística.

Los terrenos de alrededor de los pozos de Parkotxa y Ustión han sido zonas de gran actividad humana y transformación paisajística durante décadas a causa de las minas. La propuesta proponía la cesión de los derechos a uso de los terrenos a la Diputación para efectuar su regeneración paisajísitica. La propuesta fue aprobada por unanimidad con los votos de todos los grupos.

3-Se aprueban los presupuestos municipales. BILDU y PNV votan a favor y PSOE se abstiene.

Los presupustos municipales son el documento mas importante del ayuntamiento dentro de la gestión municipal. En él se establecen las inversiones y gastos a realizar en el ejercicio y se marcan las prioridades del equipo de gobierno. En caso de que no se alcancen mayorías los presupuestos se prorrogan que es la situación en la que estabamos en Trapagaran desde el 2010. Los presupuestos de 2012 se han aprobado con los votos a favor de BILDU y PNV, y con la abstención de PSOE.

Los concejales de BILDU se mostraron satisfechos de las  alegaciones integradas en los presupuestos en el ámbito de las (1) inversiones aprobadas para los barrios (Elguero, Ugarte, Larreineta, La Arboleda), (2) bajar las partidas de cultura gestionadas por empresas privadas para subir las que estaban siendo gestionadas por asociaciones culturales o de barrio (fiestas de barrios etc.) (3) mantener la cobertura social y (4) reforzar el área del euskera.

Por otro lado BILDU resaltó la claridad con la que presentan dichos prespuestos, otro ámbito que ha sido caballo de batalla de BILDU en las negociaciones.  Esta es la primera vez que se concretan todas las partidas de manera específica y feaciente, rompiendo con el modelo de grandes bolsas de dinero que englobaban partidas generalistas e inconcretas. De esta manera será posible para cualquier vecina, asociación o agrupación realizar un seguimiento o control sobre el uso del dinero público y el desarrollo de los proyectos municipales.

Finalmente los concejales de BILDU recordaron que aun valorando que se han integrado mejoras en el proyecto presupuestario no es este el modelo de realización de presupuestos por el que aboga. Recordaron que BILDU esta desarrollando dinámicas de PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS donde es el propio vecino/a quien marca las necesidades de desarrollo de proyectos e inversión y esta en el centro de la gestión presupuestaria municipal.  Enmarcaron dentro de esa dinámica la experiencia de asambleas de barrio realizadas en Trapagaran en el mes de Noviembre. Una experiencia positiva y con intención de extendrela a otros espacios en próximas temporadas.

El portavoz del PSOE resaltó que le parecían unos presupuestos buenos pero que no se habían integrado 2 de las 4 alegaciones registradas por su grupo en los presupuestos (quedaban excluidos la subvención a la UNED y la propuesta de invertir 1.000.000Є en cubrir las plazas del pueblo). Finalmente con los votos a favor de BILDU y PNV y la abstención del PSOE quedaron aprobados los presupuestos.

4-El PNV continúa bloqueando la propuesta sobre el ganado

Tras aprobar los presupuestos BILDU presentó como moción de urgencia la propuesta sobre el ganado en las carreteras de la zona alta registrada en el mes de diciembre y bloqueada por el PNV en comisión. Inmediatamente los concejales del PNV comenzaron a argumentar que ya estaban trabajando en ello, que habian establecido contacto con la ertzaintza, diputación y dpto de agricultura y que no es necesario hablar de ninguna propuesta. El PSOE se posicionó a favor de algunos puntos de la propuesta y declaró que otros le parecían competencia de la diputación. Finalmente la secretaria cortó el debate adujendo a que no se trata de un tema de pleno e impidió votar la propuesta.

Según la secretaria la capacidad del pleno se limita a la aprobación de declaraciones institucionales y solicitudes a otras instancias superiores. Dicha argumentación produjo la protesta inminente de BILDU que entiende el pleno como espacio de debate y decisión sin ninguna limitación. BILDU denunció la cerrazon municipal y lamentó que el equipó de gobierno se tenga que escudar en triquiñuelas legales para no abordar el debate que real sobre el tema. Los concejales de BILDU declararon que ellos realizaron una propuesta que no es una receta mágica, sino que la presentaron con intención de entrar a debate, mejorar y establecer una hoja de ruta que junto a los vecinos y los ganaderos permitiese llegar a soluciones para los problemas existentes. Sin embargo los voceros del PNV parecen no saber repetir nada mas que aquello de: “estamos trabajando”, “ya lo habiamos pensado”... ¿Porqué tienen tanto miedo al debate? ¿Porqué no quieren abrir el melón? Existe un problema importante de peligrosidad en la carretera y existe el problema de falta de pastos de los ganaderos, problemas que van unidos y que se solucionaran mediante una visión abierta y global de la zona y el asunto. Parece que el camino municipal se acaba aquí, cerrado el camino de la comisión como el de la moción de urgencia, no queda pues mas que profundizar en dinámicas populares que aunen los intereses de ganaderos y vecinos para revindicar la solución de los problemas. Gu bizi guk erabaki. HACIA el EMPODERAMIENTO POPULAR, LARREINETA,  ARBOLEDAko HERRIA, AURRERA!

INFO+: Descargar el documento oficial íntegro de los presupuestos municipales de 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.