Txartela BARIK en Larreineta.

(abajo en castellano)

Larreinetako funikular geltokian ez dago bidaia txartela ateratzeko makinarik, eta geltokian bertan langileek ere ezin dezakete atera. Horren ondorioz behin bidaia eginda, Escontrillako geltokian jarrita dagoen makinan txartela ateratzera behartuak   daude bidaiariak. Larreinetako Auzo Elkarteak egoera hau salatu du eta azaldu du gaur egun Larreinetatik Escontrillarako bidaia txartelak beregain hartzen duen asegururik gabe egiten dutela bidaiariek. Auzo elkarteak irregulartasun honekin amaitu eta konponbidea bilatzeko eskatu du behin baino gehiagotan.

Honen aurrean BILDUk eskaera egin dio alkateari Eusko Tren eta Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin harremanak hasi eta egoera lehenbailehen konpontzeko. Honez gain egoerak bere baitan jarraituz gero apirileko plenoan eztabidatzeko urgentziazko mozioa erregistratu du udaletxean BILDUk eta berdina egin dute BILDUko batzarkideek Bizkaiko Batzar Nagusietan. BILDUko ordezkariek eskatzen dute:

1-Udaletxeak zein Batzar Nagusiek EuskoTren zein Bizkaiko Garraio Partzuergoari eska diezaiotela LArreinetan bidaia txartelak atera zein BARIK kargatzeko makina jartzea.

2-Eskari honen berri ematea EuskoTren, Bizkaiko Garraio Partzuergoa zein Euskadiko Garraio Agintaritzari.

——————————————————————

En la estación de Funikular de Larreineta no existe maquina expendedora de billete. De esta manera los usuarios del transporte no tienen otro remedio que cargar la tarjeta BARIK o sacar el billete del pasaje en la estación de la Escontrilla. La Asociación de Vecinos ha solicitado que se acabe con esta irregularidad puesto que esta situación además de ser un engorro para los trabajadores hace que los viajeros realicen el trayecto sin estar cubiertos por el seguro que supone el billete.

Ante tal situación los concejales de BILDU han realizado una solicitud al alcalde para que se ponga en contacto con Eusko Tren y el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) y se solucione el problema. Además los representantes de BILDU han registrado mociones tanto en el ayuntamiento como en Juntas Generales para que se debatan durante el mes de abril en caso de que perdure el problema. BILDU solicita:

1-Tanto el ayuntamiento como Juntas Generales de Bizkaia que soliciten a Eusko Tren y al Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) que instalen una máquina expendedora y de recarga de BARIK en la estación de Larreineta.

2Que se de a conocer dicha solicitud a EuskoTren, a CTB así como a la Autoridad de Transportes de Euskadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.