Pleno de setiembre: Bildu denuncia que los presupuestos municipales del PNV no responden a las necesidades del pueblo

(abajo en castellano)

Iraileko udalbatzan udal aurrekontuak eztabaidatu ziren. 2014rako presupostua duela ia urtebete onartuta egon beharko zela kontutan hartuta, berandu xamar. Udal talde guztiek EAJk aurkeztu zuen proposamena errefusatu zuten, baina, hala ere, Gobernu Taldeak (EAJ), Udalean gutxiengoa izan arren, aurrekontuak onartzea erabaki zuen. Presupostuan aisiako ekipamendua handiak eraikitzeari lehentasuna ematen diote, auzotarren eskaerak eta Gizarte-Ekintza arloko beharrak bazterrean utzita.

Bilduk EAJren proposamenaren kontran bozkatzearen arrazoiak ondokoak dira:

1. Aurrekontuek arduragabekeri itzela agerian uzten dute.

Legeak udal aurrekontuak aurreko urteko urriaren 15a baino lehen aurkezteko gomendatzen du, hots, orain dela ia 12 hilabete. Zertarako? GARDENTASUNAren alde egiteko (Aurreikusitako diru sarrerak eta gastuak jasotzen dituenez, presupostuak herriaren dirua Udalak zertan gastatuko duen aldez aurretik jakiteko aukera ematen die herritarrei) eta Udalak gauzatuko duen lan eta ekimen ezberdinen PLANGINTZA egiteko.

Baina EAJk aurrekontuak berandu aurkeztu ditu. Ez hori bakarrik. Aurrekontuak osatzeko prozedura txarto gauzatu du. Presupostuak osatzerakoan, udal talde guztien artean adostasun mail altuena lortzea Gobernu Taldearen erantzunkizuna izanik ere, honek aste beteko epea besterik ez digu eskaini arrazoibideak aurkezteko. Testuinguru honetan, Bilduk duela 15 hilabete aurkeztu zuen 2014rako aurrekontuen proposamena EAJk Ogasun Batzordean eztabaidatzeari uko egin ziola ere aipatzekoa da.

2. Inposaketa baten aurrean gaude.

Bere proposamena udal talde guztiek errefusatuta, EAJk, Udalean gutxiengoa izan arren, aurrekontuak onartzea erabaki du, Rajoyren Exekutiboaren lege berri baten babesean. Lege honek udal aurrekontuak Gobernu Batzordean onartzea baimentzen du, hots, dekretoaren bidez eta era guztiz antidemokratikoan.

Hiritarren diruaren bidegabeko jabetzea gauzatu du EAJk. Alderdi-interesei besterik erantzuten ez dien demokraziari emandako kolpe baten aurrean gaude. Izan ere, dekretu honen bidez, herriaren dirua berarena balitz bezala erabiltzen ari da EAJ, gehiengoei eta komunitateari errespetua galtze larria adieraziz.

3. Erdi egiak edo gezurrak.

2014an Udalak gauzatuko dituen ekimenak jasotzen dira udal aurrekontuetan. Baina, inork uste al du urtea amaitzeko falta diren hiru hilabetetan urte osorako aurreikusita diren lanak egingo dituela? Iruzurrik ez!

Bestalde, zinegotziek dietetan jasotako diru kopurua 45.000 euro gutxiagokoa izango dela ziurtatu du EAJk. Baina ez du azaldu horren benetazko arrazoia udal batzordetan orain zinegotzi gutxiagok parte hartuko dutela dela, dietak ez baitira gutxitu. Horretaz gain, dieta eta zinegotzien soldatak %30a murrizteko Bilduk aurkeztu duen proposamena eztabaidatzeari uko egin dio Gobernu Taldeak.

4. Herritarren parte-hartze eza.

Udal bulegoetan eta EAJko zinegotzien irizpideen arabera egindako aurrekontuak dira. Non daude hiritarren iritziak eta lehentasunak? Non haien beharrak? Politikarien gutxiengo baten aurrekontuak dira hauek, ez herritarrenak. Aurrekontu hauek ez dute isladatzen herritarren Trapagaran berria!

5. Auzoak baztertzen dira.

Aisiko ekipamenduak eraikitzeko diru kopuru handiak zuzentzen dira, eta, bitartean, auzoak hobetzeko auzokideek egindako eskaerak blokeatzen dira, dirurik ez dagoela aitzakitzat hartuta.

6. Gabezi sozialak.

Udaletik kanpoko teknikariak kontratatzeko dirutza gastatzen da, administrazio paraleloa sortuz, baina ez omen dago diru nahikorik Gizarte-Ekintza arloari aurrekontu-sail propioa zuzentzeko. Aldi berean, hilabete dexente pasa arren, diru laguntzak jasotzeko udal-ordenantza berria oraindik ere geldiarazita dago.

Egoera honen aurrean, Bilduk ondokoa proposatzen du:

1. Zinegotzien dietak eta soldatak %30 jaistea. Urtero 70.000 euro aurreztuko lirateke.

2. Auzoetako eskaerei erantzuna ematea. Horrela, erdigunearen eta auzoen arteko ezberdintasunak murriztuko lirateke.

3. Gardentasuna. Aurrekontuak behin onartuta, dekretuen bidez aldatu ohi dira. Herritarrek horren kontrola izan dezaten, Bilduk proposatzen du aurrekontuetan aurreikusitako ekimenen gauzatzearen egutegi bat ezartzea, eta, publikoki presupostuaren egoeraren berri ematea.

4. Herritarren parte-hartzea. Guztien diruaz ari gara, ez bakarrik udal gobernuan daudenenak. Bilduk, udal inbertsioak eta gastuak erabakitzean, herritarren kontrola eta parte-hartzea baimenduko luken sistemak ezartzea. Dagoeneko, Sopelan eta Igorren horrela egiten dute. Gurean zergatik ez?

Los presupuestos municipales centraron el debate del pleno de setiembre, un debate que llega tarde, ya que las cuentas para 2014 tendrían que haberse aprobado hace casi un año. La propuesta del PNV fue rechazada por todos los partidos, pese a lo cual, el Equipo de Gobierno (PNV) decidió aprobar, en solitario y en minoría, unos presupuestos que priorizan la construcción de grandes equipamientos de ocio, y relegan al olvido tanto las demandas de los barrios como las necesidades del área de Acción Social.

Razones por las que Bildu votó en contra de la propuesta del PNV:

1. Son unos presupuestos irresponsables

La Ley recomienda que los presupuestos se presenten el 15 de octubre del año anterior, es decir, hace once meses, para favorecer la TRANSPARENCIA (ya que, al reflejar la previsión de gastos e ingresos, los presupuestos permiten a los ciudadanos saber, con antelación, en qué va a gastar el Ayuntamiento el dinero de las arcas públicas) y la PLANIFICACIÓN de las actuaciones que el Consistorio piensa llevar a cabo, en base a las prioridades recogidas en los presupuestos.

El PNV, sin embargo, ha presentado las cuentas tarde y, además, mal, ya que, pese a ser responsabilidad del Equipo de Gobierno buscar el mayor consenso posible con el resto de grupos, éste se ha limitado a ofrecer una semana escasa de plazo para que presentáramos alegaciones a su propuesta. Además, rechazó debatir en la comisión de Hacienda la propuesta de presupuestos para 2014; propuesta que Bildu ya presentó hace 15 meses, el 7 de junio de 2013.

 2. Es una imposición, un nuevo decretazo.

Aunque todos los grupos municipales hemos rechazado su propuesta, el PNV ha decidido aprobar los presupuestos en minoría, amparándose en la nueva Ley del Ejecutivo de Rajoy, que permite, mediante decreto y de modo totalmente antidemocrático, aprobar las cuentas en la Junta de Gobierno.

Se trata de una apropiación indebida del dinero de todos los vecinos y vecinas, un golpe a la democracia que responde exclusivamente a intereses de partido. Con este decretazo, el PNV utiliza el dinero público como si fuera de su propiedad, y demuestra una grave falta de respeto por la comunidad y por las mayorías.

3. Grandes mentiras y medias verdades.

Los presupuestos recogen las actuaciones que el Ayuntamiento prevé realizar en 2014. ¿Alguien piensa que, en los tres meses que faltan para que acabe el año, el Equipo de Gobierno va a ejecutar y finalizar los proyectos previstos para todo un año? ¿A quién intentan engañar?

Además, el PNV ha asegurado que va a reducir las dietas a cargos políticos en 45.000 euros, pero no explica que eso es debido a la participación de menos concejales en las comisiones. La realidad es que las dietas que se perciben por acudir a comisiones y plenos no se reduce. Y, mientras tanto, se niegan a debatir la propuesta de Bildu de reducir un 30% todas las dietas y sueldos de los políticos en el Ayuntamiento.

4. Ausencia de participación ciudadana.

Los presupuestos se han elaborado en los despachos del Ayuntamiento, en base a las prioridades de los concejales del PNV, sin incluir la opinión de las vecinas y vecinos, sin preguntar a los ciudadanos cuáles son sus prioridades y sus necesidades, sin convocar ninguna asamblea abierta. Entonces, ¿qué Trapagaran dibujan estos presupuestos? No el Trapagaran de los ciudadanos, sino el de unos pocos políticos recluidos en sus despachos.

5. Marginan a los barrios.

Se destinan grandes cantidades de dinero a la construcción de nuevos equipamientos de ocio, mientras se bloquean las peticiones vecinales para mejorar los barrios con la excusa de que no hay dinero.

6. Carencias sociales.

Se gastan cantidades ingentes de dinero en costear una administración paralela para contratar técnicos externos, y, mientras tanto, el área de Acción Social sigue sin disponer de una partida concreta que permita cubrir las necesidades de los habitantes de Trapagaran. Al mismo tiempo, sigue paralizada, desde hace meses, la nueva ordenanza de ayudas económicas municipales.

Ante esta situación, Bildu propone:

1. Bajar un 30% las dietas y sueldos de los políticos. Se ahorrarían 70.000 euros al año.

2. Atender las pequeñas demandas vecinales, para lograr que la mejora del pueblo sea más equitativa, y la disminución de las diferencias entre el centro y los barrios.

3. Transparencia. Los presupuestos, una vez aprobados, suelen modificarse mediante decretos. Para evitar esta improvisación y desinformación, Bildu propone establecer un calendario de ejecución de las partidas aprobadas, y dar cuenta de manera pública del estado y del gasto de las mismas.

4. Participación vecinal. El dinero de las arcas municipales es de todas las vecinas y vecinos, no sólo de quienes gobiernan. Bildu propone establecer mecanismos de control y participación directa de los ciudadanos en la definición de los gastos e inversiones municipales. Ya se hace en municipios como Sopela e Igorre. ¿Por qué aquí no?

Leave a Reply

Your email address will not be published.